ก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

สายธุรกิจ VUTEQ

สินค้า & บริการ

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

บริษัทมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

 

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

 

ติดตามรายงานสถานะรถและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ 

 

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ข่าวสาร

Quality Award 2018

ได้รับรางวัลด้านคุณภาพในการบริการขนส่งจากลูกค้า Isuzu Motor Thailand ในปี 2018

Quality Award 2018

The Winner Driving Skill Contest 2018

ปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถโฟล์คลิฟท์ของลูกค้าโตโยต้าซึ่งมีการแข่งขันทุกปี

The Winner Driving Skill Contest 2018

กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรบริษัท

กิจกรรมทำบุญบริษัทได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี ตรงกับวันสงกานต์

ซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเตรียมของมาร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า 

 

ทำบุญตักบาตรบริษัท

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงสงกรานต์

โดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถทางไกลในช่วงวันหยุดยาว 

 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

VUTEQ GROUP